A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo viên phải làm gì để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thì vai trò của người giáo viên phải thay đổi theo hướng đảm nhận nhiều chức năng hơn, trách nhiệm lựa chọn nội dung giáo dục nặng nề hơn.

Giáo viên phải làm gì để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới?

 

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thì vai trò của người giáo viên phải thay đổi theo hướng đảm nhận nhiều chức năng hơn, trách nhiệm lựa chọn nội dung giáo dục nặng nề hơn.

Giáo viên phải chuyển từ cách truyền thụ tri thức sang cách tổ chức cho học sinh chiếm lĩnh tri thức. Coi trọng dạy học phân hóa cá nhân, biết sử dụng tối đa những nguồn tri thức trong xã hội, biết sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật dạy học, tự học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Yêu cầu hợp tác làm việc với đồng nghiệp chặt chẽ hơn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các quan hệ xã hội, với cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức xã hội khác...

Để giúp cho mỗi giáo viên (GV) có cái nhìn tổng thể. GV có vai trò như thế nào trong cuộc đổi CTGD PT mới. Sau đây là 4 vai trò chủ yếu:

Thứ nhất, GV cần trang bị cho học sinh kiến thức, cách học để học sinh không ngừng phát triển nhận thức, trí tuệ, có thế giới quan khoa học. Tạo cho HS những cơ hội hoạt động và giao lưu trong đời sống lớp học, nhà trường và trong cộng đồng để xây dựng sức khỏe thể chất và tinh thần, những xúc cảm và kỹ năng cần thiết, cơ bản.

Thứ hai, GV là người phải học, mục đích là để nâng cao hiểu biết về xã hội và khoa học trong các lĩnh vực công tác của mình, vừa phát triển năng lực cá nhân và năng lực nghề nghiệp của bản thân để ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh. Nâng cao năng lực tự học của giáo viên trong nhiều lĩnh vực để tự bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh, người khác học tập.

Thứ ba, GV phải là một người nghiên cứu. Giáo viên chính là người nghiên cứu và giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục. Nói cách khác, giáo viên là người lao động sáng tạo, xây dựng những kiến thức mới về nghề trên cơ sở quan sát, phân tích, suy ngẫm và tổng kết những kinh nghiệm từ thực tiễn giáo dục và hoạt động nghề nghiệp của bản thân và tập thể sư phạm của nhà trường.

Thứ tư, GV là nhà mô phạm. Chính vì vậy, GV phải có ý thức trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa và gương mẫu trong tác phong, lối sống lành mạnh, giản dị. Giáo viên sẽ tự giác tham gia vào các phong trào xây dựng văn hóa của địa phương và động viên gia đinh, hàng xóm tham gia.

Giáo viên phải dạy học theo hướng cá thể hóa HS. GV phải tin tưởng vào khả năng có thể thay đổi của mỗi học sinh HS. Bằng lòng nhân ái, gần gũi, quyết tâm và sự lạc quan cần thiết của người làm công việc tiếp xúc với các HS có những sự khác nhau ở hoàn cảnh và khả năng. Có trách nhiệm nâng đỡ, thúc đẩy sự phát triển của những HS đó. Tin tưởng vào năng lực sư phạm bản thân sẽ lảm thay đổi, hướng các em vào mục đích tốt đẹp.

Tóm lại: Để có được vai trò nói trên, với chức năng mới, người giáo viên trước hết phải là nhà giáo dục, có phẩm chất nhân cách tốt đẹp để giáo dục học sinh bằng nhân cách của mình.

GV có năng lực dạy học biểu hiện ở việc nắm vững kiến thức kỹ năng môn học, nắm vững phương pháp dạy học, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp các khoa học. Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có năng lực tự phát triển nghề nghiệp bằng tự học, tự nghiên cứu. Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề giáo dục bằng nghiên cứu khoa học. Đó chính là những lĩnh vực cấu thành phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên trong nhà trường phổ thông hiện đại.

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Hạnh


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết