Tiết mục giải Nhất "Hội thi tiếng hát CB-GV-CNV năm 2016"