• IMG_0491
  • IMG_031380
  • IMG_0945
  • IMG_0450
  • IMG_1124
  • IMG_1342
  • IMG_0949
  • IMG_1034
Tin nổi bật
Tin nổi bật
      Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Các em cần phải được chăm sóc ...
Đội viên Trường TH Phú Thuận A1 đến vớiDiễn đàn trẻ em xã Phú Thuận A         Trường Tiểu học Phú Thuận A1 cử đến diễn đàn 15 học sinh đại diện cho 410 bạn của trường để nói lên tiếng nói của mình trong diễn đàn.Học sinh trường Tiểu học Phú Thuận A1 tham dự diễn đàn trẻ em cùng các bạn          Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, các em cần ...
> Xem chi tiết