• IMG_0491
  • IMG_031380
  • IMG_0945
  • IMG_0450
  • IMG_1124
  • IMG_1342
  • IMG_0949
  • IMG_1034
Tin nổi bật
Tin nổi bật
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019 - 2020
Căn cứ Công văn số 978/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 - 2020;Căn cứ văn bản số 689/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hồng Ngự V/v triển khai, thực hiện 978/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.Trường Tiểu học Phú Thuận A1công ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3